KOMPLET Zec Petar

Priče o zecu Petru i njegovim drugarima autorke Beatriks Poter imaju neprolaznu vrednost jer su zasnovane na istinskim ljudskim osobinama i iskrenoj

Strana izdanja

CenaRSD – Kategorija 01.09.06 01.09.17 06.14.01 08.01.76 08.01.78 10.01.01.16 10.01.02.17 10.01.03.17 10.01.04.17 10.03 10.04.25 10.04.26 13.01 22 51.09 51.10 52.04

Data Status

CenaRSD – Kategorija 06.01.03 06.02.08 06.14.01 10.04.25 13.01 ANATOMIJA Biznis i ekonomija Ekonomska teorija Finansije i računovosdstvo Harvard Business Press