Prikazani svi od ukupno 10 rezultata

Prikaži filtere

Dizajn istraživanja

Slobodan Janković 990.00RSD

Etika naučnoistraživačkog rada u biomedicini

urednici: Ljiljana Vučković-Dekić, Pavle Milenković 540.00RSD

Komunikacija u biomedicinskim naukama

Ljubomir Todorovic, Ljiljana Vuckovic-Dekic i saradnici 943.00RSD

MEDICINSKA INFORMATIKA

Josipa Kern i Mladen Petrovečki 4,308.25RSD

Medicinsko infromatičke metode

Kern 1,724.25RSD

Rana dijagnostika kancera epitelnog tkiva

Milena Papić-Obradović i saradnici 2,200.00RSD

Realiz.metoda etaloniranja I proracun budzeta merne nesigurnosti I mernih instr

Veljko Zarubica, Milesa Srećković 1,870.00RSD

Uvod u MATLAB i LabView sa primerima iz biomedicinskog inženjerstva

Branislava Jeftić, Lana Popović Maneski, Ilija Jovanov, Igor Hut 3,960.00RSD

Uvod u nanotehnologije

Lidija Matija,Dušan Kojić, Aleksandra Vasić 2,200.00RSD

Z36572 Citologija

Jelena Grozdanović-Radovanović 840.00RSD