Prikaz 1–60 od 98 rezultata

Blindspot

MAHZARIN R. BANAJI 2,244.00RSD

Budućnost moći

Joseph S. Nye, Jr 1,349.10RSD

Destinacija kao brend

Anet Pričard,Najdžel Morgan,Rodžer Prajd 1,980.00RSD

KAKO SE ZEMLJE NATJEČU

R. H. K. Vietor 2,339.10RSD

Menadžment kategorije proizvoda

Doc. dr Zoran Bogetić 3,352.00RSD

Menadžment odnosa sa kupcima

Stipe Lovreta i sar. 2,712.00RSD

Menadžment porodičnih preduzeća

Dragoljub Simonović, Jelena Joksić, Jovan Travica 2,500.00RSD

Natjecanje u uslužnoj ekonomiji

Anders Gustafsson, Michael D. Johnson, 1,349.10RSD

Organizaciono ponašanje

Nebojša Janićijević 1,512.00RSD

Osnove trgovačkog prava

dr sc. Ljerka Mintas Hodak 1,349.10RSD

Planiranje i analiza kvalitete

J. M. Juran, F. Gryna 3,510.00RSD

PODUZETNIŠTVO

R. H. Hisrich, M. P. Peters, D. A. Shepherd 7,092.00RSD