Prikazani svi od ukupno 46 rezultata

Biofarmacija za student integrisanih akademskih studija farmacije

Biofarmacija za student integrisanih akademskih studija farmacije 1,100.00RSD

Farmaceutska hemija 1 odabrana poglavlja

Nevena S. Jeremić, Marina Ž. Mijajlović, Miloš V. Nikolić 1,572.00RSD

Farmakokinetika

Milena V. Pokrajac, Branislava R. Miljković, Katarina M. Vučićević 1,071.00RSD

Farmakokinetika

Estera Kunec Vajić 2,149.85RSD

Farmakologija

Stepanović-Petrović Radica, Savić Miroslav M.,Tomić Maja, Novaković Aleksandra 6,000.00RSD

Klinička farmacija : u teoriji i praksi 2. izd.

Sandra Vezmar Kovačević, Branislava Miljković 730.00RSD

Lekovi u prometu 2023 : priručnik o lekovima i njihovoj primeni

Milan Stanulović,Vida Jakovljević,Ana Sabo,Momir Mikov,Zadenko Tomić,Aleksansandar Rašković 1,750.00RSD

Mala oboljenja ili velike bolesti

Clive Edwards, Paul Stillman 1,592.00RSD

Osnove kliničke farmacije

Slobodan M. Janković, Vesela Radonjić 943.00RSD

Osnovi biofarmacije

Snežana M. Cupara i saradnici 786.00RSD

Osnovi farmakognozije

Kovačević, Nada - autor 1,470.00RSD

Priručnik iz kozmetologije, 2. izdanje

Dragana Vasiljevic, Snežana Savić, Ljiljana Đorđević, Danina Krajišnik 1,100.00RSD

Semimikro kvalitativna analiza – praktikum za studente farmacije

Milena Jelikić-Stankov, Vera Kapetanović, Katarina Karljiković-Rajić, Mirjana Aleksić, Slavica Ražić 640.00RSD

Uvod u biomedicinsku hronodinamiku

Suzana Miljković, Božica Bojović, Đuro Koruga 1,650.00RSD

Uvod u farmaceutsku tehnologiju

Snežana Cupara, Milica Milinović 943.00RSD