Prikaz 1–60 od 67 rezultata

Anatomija karlice

Valentina Blagojević i saradnici 1,000.00RSD

Dermatovenerologija sa propedevtikom : udžbenik za studente medicine

Bosiljka M. Lalević-Vasić, Ljiljana M. Medenica, Miloš M. Nikolić 2,000.00RSD

Etika naučnoistraživačkog rada u biomedicini

urednici: Ljiljana Vučković-Dekić, Pavle Milenković 540.00RSD

Fiziologija 2 deo za studente medicine : odabrana poglavlja.

Kojić Zvezdana, Stanojlović Olivera, Brkić Predrag, Đelić Marina, Hrnčić Dragan 1,500.00RSD

Grudna hirurgija

Jaković, Radoslav M. - autor - prerađivač, priređivač - urednik 2,700.00RSD

Hipertenzija u trudnoći

urednici Svetlana Vrzić Petronijević, Miloš Petronijević 1,000.00RSD

Hirurgija nadbubrežne žlezde

urednici Ivan Paunović, Aleksandar Diklić, Vladan Živaljević 4,000.00RSD

Hirurško lečenje gojaznosti : od barijatrijske do metaboličke hirurgije

Tamara Babič, Marko Banović, Violeta Baščarević, Miloš Bjelović, Goran Cvijović, Milan Colić, 1,500.00RSD

Histologija

Bumbaširević, Vladimir; Lačković, Vesna ; Milićević, Novica M. 2,500.00RSD

Interna medicina

urednici Petar M. Seferović, Nebojša Lalić, Dragan Micić 7,000.00RSD

Klinički aspekti tuberkuloze

Alempijević Tamara, glavni urednik Dragana Jovanović 2,500.00RSD

Nuklearna medicina

urednici Dragana Šobić Šaranović, Vera Artiko 1,000.00RSD

Patofiziologija : Deo 2 mehanizmi poremećaja zdravlja

urednici Jelena Nešović Ostojić, Tatjana S. Radosavljević, Branislav Č. Pešić ; ilustracije Branisl 3,600.00RSD

Patologija

Atanacković Mirjana i saradnici 5,000.00RSD

Praktikum iz epidemiologije

urednici Ljiljana Marković-Denić, Tatjana Pekmezović, Sandra Grujičić Šipetić 700.00RSD

Praktikum iz psihijatrije

Sanja Totić Poznanović i Aleksandar Damjanović 500.00RSD

Radiologija

urednici Dragan Mašulović ... 2,500.00RSD