Prikaz 1–60 od 104 rezultata

Anesteziologija u dentalnoj medicini

Jasminka Peršec i suradnici 3,783.85RSD

Atlas ginekoloških operacija

Petar Pocekovac, Miloš Pocekovac 1,980.00RSD

Atopijski dermatitis

Suzana Ljubojević, Hadžavdić, Nives Pustišek 2,064.35RSD

Bol

Vanja Bašić Kes 2,656.20RSD

Bolesti sluznica

Dubravka Šimić 4,815.55RSD

Bolesti svinja

Zoran Lipej 3,783.85RSD

Bruceloza

Željko Cvetnić 3,439.95RSD

Cerebrovaskularna neurokirurgija

Krešimir Rotim,Vili Beroš 2,408.25RSD

DEBLJINA Klinički pristup

Davor Štimac i suradnici 3,652.75RSD

Dentalna medicina starije dobi u praksi

Adnan Ćatović i suradnici 6,192.10RSD

Dentalna radiologija

Ivan Krolo,Dijana Zadravec 4,471.65RSD

Dentalni materijali

Ketij Mehulić i suradnici 4,127.75RSD

Dermatologija Treće Životne Dobi

Mirna Šitum i suradnici 3,985.25RSD

DERMATOLOŠKA ONKOLOGIJA

Jasna Lipozenčić, Aida Pašić i suradnici 1,660.60RSD

Dječja urologija

Božidar Župančić 4,980.85RSD

Epilepsija dijagnostički i terapijski pristup

Željka Petelin, Gadže Zdravka Poljaković, Sibila Nanković, Vlatko Šulentić 4,815.55RSD

Farmakokinetika

Milena V. Pokrajac, Branislava R. Miljković, Katarina M. Vučićević 1,406.00RSD

Fibroadenomi i ciste dojke

Miloš Počekovac i saradnici 1,430.00RSD

Fizikalna I Rehabilitacijska Medicina

Đurđica Babić Naglić i suradnici 3,096.05RSD

Hipertireoza

Zvonko Kusići suradnici 2,656.20RSD

Hipotireoza

Zvonko Kusić 2,408.25RSD

Intrapartalni nadzor

Vesna Košec, Krunoslav Kuna 2,987.75RSD

Javne finansije, 2. izdanje

prof.dr Marko Radičić i prof.dr Božidar Raičević 1,112.00RSD

Javno Zdravstvo

Dinko Puntarić Ina Stašević Darko Ropac i suradnici 4,471.65RSD

Karcinom dojke

Lidija Beketić-Orešković Fedor Šantek 3,783.85RSD

Kirurgija za stomatologe

Miroslav Bekalac Bešlin 1,719.50RSD

Mentalno zdravlje žena

Dunja Degmečić 2,064.35RSD

Najbolja skrb za osobe s demencijom u bolničkim uvjetima

Jo James, Beth Cotton, Jules Knight, Rita Freyne 2,408.25RSD

Neurokirurgija

Vladimir J. Šimunović 2,236.30RSD

Ocjena radne sposobnosti

Srebrenka MesićNada TurčićJadranka Mustajbegović 5,159.45RSD

Oftalmologija

Zdravko Mandić 3,985.25RSD

Orofacijalna bol

Vanja Vučićević Boras 2,656.20RSD