Prikaz 1–60 od 68 rezultata

ABC kirurške svakidašnjice

Janko Hančević i suradnici 5,733.25RSD

Ambulantna hirurgija

Dragović, Cimbaljević, Božanović, Živanović 2,112.00RSD

Current Surgical Therapy

Cameron, John L. 20,936.70RSD

Disekcije vrata

Predrag Kovačević i saradnici 1,520.00RSD

Gray’s Surgical Anatomy

Brennan, Peter Prof. 20,657.70RSD

Grudna hirurgija

Jaković, Radoslav M. - autor - prerađivač, priređivač - urednik 2,700.00RSD

Hirurgija

Višnjić Milan i saradnici 2,200.00RSD

Hirurgija nadbubrežne žlezde

urednici Ivan Paunović, Aleksandar Diklić, Vladan Živaljević 4,000.00RSD

Hirurgija sa anesteziologijom

urednici Aleksandar P. Simić, Danica M. Grujičić, Duško V. Spasovski 6,000.00RSD

Kirurgija

Ante Kvesić i suradnici 13,759.80RSD

Kirurgija

Davor Mijatović, Željko Sutlić, Goran Augustin, Ivan Dobrić and colleagues 12,251.00RSD

On Call Surgery

Adams, Gregg A. 4,744.80RSD

PAEDIATRIC SURGERY 2E OSHSURG:NCS P MPG: AU

Davenport, Mark; De Coppi, Paolo 6,280.20RSD