DATA STATUS je izadvačka kuća specijalizovana za izdanja iz različitih oblasti prirodnih I društvenih nauka, s posebnim fokusom na sledeće:

 • Medicina, farmacija, stomatologija
 • Ekonomija i menadžment
 • Strani jezici I lingvistika
 • Sport
 • Zdrav život
 • Primenjena I popularna psihologija

Ukoliko ste zainteresovani da objavimo vašu knjigu, molimo vas da svoju prijavu pošaljete na e-mail [email protected]  sa subjectom:  “Prijava autora – NAZIV KNJIGE”.

Budući da je vaša prijava jedini način na koji donosimo odluku o tome da li ćemo predloženi projekat uzeti u razmatranje, molimo vas da se držite sledećih obaveznih elemenata koje ona treba da sadrži:

 • Rezime knjige u jednoj rečenici;
 • Rezime knjige ne duži od 75 reči. Prilikom pisanja ovog rezimea, zamislite da je u pitanju tekst koji će se naći na zadnjoj korici knjige;
 • Opis sadržaja knjige ne duži od jedne stranice uključujući I isticanje njene jedinstvenosti koja će motivisati čitaoca da je odabere I pročita;
 • Kratak profil čitaoca knjige sa jasnim objašnjenjem njegovog problema I načina na koji knjiga nudi rešenje. Navedite I sekundarnu čitalačku publiku za koju verujete da knjiga može biti interesantna;
 • Lista ostalih dostupnih knjiga sa temom koja je ista ili slična onoj koju obrađujete u svojoj knjizi, zajedno sa obrazloženjem po čemu se ona razlikuje I u čemu je bolja od postojećih izdanja;
 • Opis potencijalnih marketing kanala kojima Vi  kao autor imate pristup (na primer, Vaši kontakti u relevantnim stručnim organizacijama, bitni ljudi koje poznajete, a koji mogu preporučiti vašu knjigu, seminari I stručni skupovi na kojima izlažete…)
 • Vaše kvalifikacije koje vas čine relevantnim autorom na temu o kojoj pišete i prethodno iskustvo u pisanju I objavljivanju knjiga I stručnih publikacija;
 • Kratak opis sadržaja za svako poglavlje knjige;
 • Dužina rukopisa – broj reči sa razmacima;
 • Očekivani rok završetka rukopisa;
 • Tri uzorna poglavlja rukopisa.

Navedene elemente prijave, osim uzornih poglavlja knjige, treba navesti u telu e-mail poruke. Uzorna poglavlja treba dostaviti u attachment-u, kao pdf fajl, veličina fonta 12, prored 1,5.

Na sve prijave odgovorićemo u roku od 90 dana. Ukoliko procenimo da vaša knjiga može da se uklopi u naš izdavački portfolio, u navedenom roku ćemo vas kontaktirati za dodatne materijale I informacije.

Molimo vas da imate u vidu da nepotpune prijave, ili prijave dostavljene na bilo koji drugi način osim ovde navedenog, nismo u mogućnosti da razmatramo.