AKADEMSKA MISAO d,o,o,

Prikazani svi od ukupno 28 rezultata

Bazična i klinička transfuziologija

urednici Mirjana Kovač Bela Balint Gradimir Bogdanović 6,600.00RSD

Bolesti bubrega

Ljilana Bogdanović , Ljubica Djukanovć i saradnici 8,990.00RSD

Bolesti uva

Dragoslava Đerić 7,590.00RSD

Ekstrakcija prvih stalnih molara u ortodonciji

Borko Čudović, koautor Zorana Nikolić 12,650.00RSD

Kardiovaskularna anesteziologija

urednik Miomir Jović i saradnici 8,990.00RSD

Lekovi i tretman hranom za decu sa ASD

Marija Lazarević, Siniša Jovović 1,100.00RSD

Molekularna biologija starenja

Zana Dolićanin, Izet Eminović ; i saradnic 1,100.00RSD

Neuropatije : principi savremene dijagnostike i terapije

Zorica Stević, Dragana Lavrnić, Dušan Rakovac 5,940.00RSD

Uvod u MATLAB i LabView sa primerima iz biomedicinskog inženjerstva

Branislava Jeftić, Lana Popović Maneski, Ilija Jovanov, Igor Hut 3,960.00RSD